Omsorgstandplejen

Omsorgstandplejen - Albertslund Kommune

Omsorgstandplejens 2 klinikker


Sundhedshusets Tandklinik
Skolegangen 1
2620 Albertslund
Tlf. 4368 7911

Vi er på klinikken hver tirsdag og onsdag, i ulige uger også torsdag.


Humlehusenes Tandklinik
Humlehusene 3
2620 Albertslund
Tlf. 4368 7179

Vi er på klinikken hver onsdag. 

Er der ingen der kan tage telefonen, viderestilles denne til Tandplejens administration.