Nødbehandling sommer 2019

Nødbehandling sommerferien 2019 (1) - Albertslund Kommune

Sommerferie 2019:

Børne- og ungetandplejen samt omsorgstandplejen holder lukket fra 1. juli til og med den 5. august.

De kommunale tandplejer på Vestegnen har en fælles ferievagtordning på alle hverdage fra kl. 8-15 i ugerne 27 til 31.

Ring på vagttelefonen 70 21 20 90 gerne mellem 8 og 10, og du vil blive stillet om til den kommune der har vagten i den givende uge.

Ved akut behov for tandlægehjælp udenfor vagtens åbningstider mellem 8 og 15, kontaktes privat praktiserende tandlæger eller aktuttelefonen 1830. Se mere om dette under fanen tandlægevagt øverst i menuen.