Omsorgstandpleje

Omsorgstandpleje - Albertslund Kommune

Omsorgstandpleje

Omsorgstandpleje er et kommunalt tandplejetilbud til dig der er over 18 år, der af fysiske og eller psykiske årsager er forhindret i, eller som kun med stort besvær kan benytte de almindelige tandplejetilbud.

Tandplejen arbejder for at:

  • Tyggeevnen bevares
  • Smertetilstande og gener afhjælpes
  • Behandlingen afpasses den enkeltes ønsker og almentilstand

Det er frivilligt, om du vil modtage tilbud om omsorgstandpleje.

Omsorgstandpleje tilbydes af kommunens tandplejepersonale.

Behandlingerne udføres fortrinsvis på en klinik i din nærhed.

Egenbetaling i 2021 er 550,00 kr. årligt. Du vil blive opkrævet én gang om måneden, svarende til en månedlig udgift på 45,83 kr. Herudover er behandlingen gratis.

Kommunens visitator afgør, om du er berettiget til omsorgstandpleje. Visitationen kan kontaktes på tlf.: 4368 6500.