Socialtandplejen

Socialtandplejetilbud efter Sundhedsloven §134

Socialtandpleje - Albertslund Kommune

Socialtandplejen holder lukket fra den 5. juli til og med den 6. august. 

Er du indstillet til Socialtandpleje og opstår der akut, uopsættelige problemer med tænderne i vores ferie, skal du kontakte privat praktiserende tandlæge. Regningen sendes direkte til tandplejen. 

 

Socialtandplejen efter Sundhedslovens §134

Målgruppen for socialtandpleje er de mest udsatte og hjemløse borgere. Det er borgere med særlige sociale problemer, som f.eks. stof og/eller alkoholmisbrug, som hverken kan benytte almindelige tandplejetilbud i privat praksis eller den kommunale Omsorgs- og Specialtandpleje.

Tandplejen foregår på tandklinikken i Sundhedshuset og er gratis for målgruppen, du kan få hjælp til: 

  • Akut tandbehandling som afhjælper smerte, infektion, hævelse, skade eller anden akut tilstand som f.eks. knækkede tænder 
  • Funktionsopbyggende tandbehandling f.eks. ved nedsat tyggefunktion eller mistede tænder
  • Forebyggende råd og vejledning om at vedligeholde behandlingen f.eks. information og instruktion af Tandplejen herunder daglig mundhygiejne
  • Forebyggende behandling eller funktionsopbyggende behandling som f.eks. genopbygning af hele tandsæt eller proteser.

Visitationen til Tandplejen sker via din socialrådgiver i Socialenheden for voksne, din støttekontakt person i bostøtteenheden eller din behandler i Albertslund Rusmiddelcenter.

Socialtandplejen kan ikke yde tilskud til evt. transportomkostninger til og fra klinikken

Kontakt 4368 6507 for mere information 

 

Den udvidede socialtandpleje

Det udvidede socialtandpleje tilbud, tilbydes til dig som borger, der udover dårlig økonomi, også har andre udfordringer og problemer. Du bliver vurderet efter aktivlovens §82, behandlingsniveauet er efter samme lovgivning. Vi forventer vi starter op medio august 2021.

Kontakt 4368 6507 for mere information