Specialtandpleje

Specialtandpleje - Albertslund Kommune

Specialtandplejen er et specialiseret tandplejetilbud til personer, der pga. psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud hos praktiserende tandlæger eller i den kommunale børne- og ungdomstandpleje samt omsorgstandplejen.

 

Hvem kan benytte Specialtandplejen?

Tilbuddet er beregnet for dig der har betydelig og varig nedsat funktionsevne f.eks. som følge af sindslidende, udviklingshæmning, autisme, cerebral parese eller hjerneskade. Personer med svære somatiske sygdomme kan ligeledes have svært ved at medvirke til almindelig tandbehandling og kan derfor også modtage tilbuddet. Specialtandplejen er for alle aldre. 

Oftest vil det være nødvendigt at gennemføre behandlingen under fuld narkose.

Specialtandplejen vurderer, hvilken form for tandpleje du har brug for.

Behandlingen tager primært udgangspunkt i at afhjælpe og forebygge smerter og andre ubehageligheder, samt vedligeholde en acceptabel tyggefunktion.

Specialtandplejen kræver en henvisning, vil du vide mere ring venligst til Tandplejens administration 4368 7722.

Specialtandplejen eller Tandplejen kan ikke yde tilskud til evt. transportomkostninger til og fra Gentofte.

 

Henvisning:

Hvem kan henvise til Specialtandpleje, og hvortil sendes henvisningen?

Fagpersoner der jævnligt har kontakt til dig, og har kendskab til din funktionsnedsættelse f.eks. tandlæge, egen læge, sygepleje- eller pædagogisk personale.

Ad. Hoc henvisningsblanket 

Permanent henvisningsblanket abonnement

 

Hvad koster det?

Albertslund Kommune finansierer behandling i Specialtandplejen for børn og unge under 18 år, for borgere over 18 år er der en egenbetaling.

I 2021 vil egenbetaling maksimalt koste 2.050,00 kr. Du vil blive opkrævet 2 gange årligt, typisk i juli- og i december måned (hvis du har været til tandlæge). Opkrævning kommer via din E-boks.

 

Hvor foregår behandlingen?

Behandlingen foregår ved Specialtandplejen i Gentofte, Bank Mikkelsensvej 3, det forventes, at du bliver lesaget til både behandlinger og undersøgelser, da dette fremmer egen tryghed og sikrer god kommunikation