Projekt tidlig indsats

Projekt tidlig indsats - Albertslund Kommune

I mange år er tandsundheden forbedret år for år. De sidste 10 år er udviklingen gået langsomt og er næsten stagneret. Det betyder, at der skal noget nyt og andet til end vores hidtidige forebyggende indsats

Tandplejens indsats, der startede i september 2016, har som baggrund, at 72 procent af de 5-årige har 0 huller, mens det gælder 86 procent af landsgennemsnittet. Vi indkalder børnene allerede ved 1 års alderen. 

Forskningen viser, at tidlig indsats betaler sig, og vi ved, at dårlige vaner, og dermed dårlige mælketænder, følger med til de blivende tænder, og dermed også i voksenlivet.

Projekt Tidlig Indsats er et samarbejde mellem Tandplejen og Sundhedsplejen, og den betyder, at allerede i 8 måneders alderen giver sundhedsplejersken børnene og deres forældre en velkomst til Tandplejen, og udleverer en tandbørste.

Alle børn indkaldes til tandlæge første gang når de er 1 år. I den alder har de typisk kun lige fået fortænderne, så på det tidspunkt kan vi ikke spotte, om de har særlig risiko for at få huller. Her handler det om at hjælpe dig som forældre til at gøre det rigtige ved at tale om, og vise metoder til tandbørstning fra første tand bryder frem, og tale om kost, søde drikke og sutteflaske.

Herefter følges dit barn med indkald en gang om året indtil de er 6 år og starter i skole, eller hyppigere, hvis vi skønner, at der er behov for det. Undervejs følges der hele tiden op på emnerne tandbørstning, kost, slik, søde drikke og sutteflaske.